Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Obrazci

ARRS-LP-OSIC-2022 - Letno poročilo o izvajanju dejavnosti Osrednjega specializiranega informacijskega centra (OSIC) v letu 2021

  • Letno poročilo: