Raziskovalna infrastruktura

Osrednji specializirani informacijski centri

Obrazci

ARRS-LP-OSIC-2021 - Letno poročilo o izvajanju dejavnosti Osrednjega specializiranega informacijskega centra (OSIC) v letu 2020

  • Letno poročilo: