Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni poziv za predložitev infrastrukturnih programov za financiranje v letih 2013-14

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa, Uradni list RS, št. 53/2012

13.07.2012

  Zaključek javnega razpisa

13.08.2012 ob 12.00

  Odpiranje vlog

20.08.2012

  Ocenjevanje vlog

12.10.2012

  Seja Znanstvenega sveta agencije

10.12.2012

  Sklep o izboru infrastrukturnih programov

05.02.2013

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni

  Komisija za ugovore

21.02.2013

  Seja Upravnega odbora agencije

27.02.2013

  Objava rezultatov poziva (na spletni strani agencije)

05.03.2013

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

05.03.2013
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano