Raziskovalna infrastruktura

Infrastrukturni programi

Novice, obvestila

Poziv za predložitev zaključnih poročil o izvajanju infrastrukturne dejavnosti v programskem obdobju 2009 - 2014 in programov dela infrastrukturne dejavnosti v letu 2015

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je na svojih speltnih straneh objavila obrazce zaključnega poročila o izvajanju infrastrukturne dejavnosti v programskem obdobju 2009 - 2014 in načrta dela v letu 2015.

Obrazci zajemajo:

  1. Vsebinski deloddaja obrazcev preko portala e-obrazci:
    • zaključno poročilo o rezultatih infrastrukturnega programa v programskem obdobju 2009 - 2014 in
    • letni program dela infrastrukturnega programa za leto 2015.

Raziskovalne organizacije pri izpolnjevanju zaključnega poročila poročajo o rezultatih za celotno obdobje izvajanja infrastrukturnega programa, pri čemer naj bodo jasno razvidne aktivnosti v letu 2014.

  1. Finančni del - oddaja obrazca v enem izvodu po pošti na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana ter v elektronski obliki na naslov: raz.infra@arrs.si 
    • Letno finančno poročilo izvajanja infrastrukturne dejavnosti v letu 2014 (vključno s poročilom porabe sredstev za celotno obdobje izvajanja infrastrukturnega programa) in finančni načrt za leto 2015

Rok za oddajo poročil in letnih programov je 16. marec 2015.

Postopek v zvezi z Javnim razpisom za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2015-2020 (v nadaljevanju: razpis) še ni zaključen, zato bodo raziskovalne organizacije, ki jim bo odobreno financiranje infrastrukturnega programa na podlagi razpisa, k oddaji programa dela za leto 2015 pozvane naknadno.

Evalvacija poročil in letnih programov bo potekala predvidoma v mesecu aprilu tekočega leta. Na temelju sklepa Znanstvenega sveta ARRS o sofinanciranju upravičenih stroškov izvajanja infrastrukturne dejavnosti v letu 2015 bo ARRS raziskovalne organizacije obvestila o nadaljnjem postopku.

Priloge: