Raziskovalna infrastruktura

Mednarodne bibliografske baze podatkov, revije in založbe

  • Mednarodne bibliografske baze podatkov, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-A):
  • Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-B):

 

  • Mednarodne založbe, ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-C):
  • Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus, ki se upošteva pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-D):  ADP - Arhiv družboslovnih podatkov

 

Če ugotovite, da pri kakšni bazi podatkov manjka revija, ki jo navedena baza podatkov zanesljivo indeksira, to prosim sporočite pristojnemu osrednjemu specializiranemu informacijskemu centru (OSIC); na podlagi ustreznih dokazil bo seznam dopolnjen.