Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Novice, obvestila

Objavljen nov Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti

V veljavi je nov Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti. Objavljen v Uradnem listu RS, št. 122/2006, z dne 28.11.2006, velja od 29.11.2006.