Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Novice, obvestila

Nov obrazec ARRS-EV-03/2006 - Podatki o raziskovalcu

V veljavi je nov obrazec ARRS-EV-03/2006 - Podatki o raziskovalcu. Prosimo, da upoštevate nov obrazec, saj bo ARRS predhodno veljavne obrazce zavračala.