Evidence izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Novice, obvestila

Obveščanje o spremembah podatkov izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti

Izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti, ki so vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij, so dolžni sproti obveščati ARRS o vseh spremembah, ki vplivajo na izpolnjevanje pogojev za vpis, oziroma izbris iz evidence, ter vse spremembe podatkov, ki se vodijo v evidenci.

Spremembe se sporočajo na predpisanih obrazcih in dokumentih. Izvajalci raziskovalne in razvojne dejavnosti so dolžni spremembe iz prejšnjega odstavka sporočiti ARRS najpozneje v petnajstih dneh od nastanka spremembe.

Nova vloga za vpis v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti je možno vložiti kadarkoli po pošti. ARRS ne izvaja nobenega posebnega razpisa v ta namen.