Dogodki

Regionalna ERC konferenca za Zahodni Balkan

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana
2. december 2016 ob 10. uri

V petek, 2. decembra 2016 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski raziskovalni svet (ERC) prirejata Regionalno ERC konferenco za Zahodni Balkan.

Ob tej priložnosti je v Sloveniji vnovič na obisku predsednik ERC, prof. dr. Jean-Pierre Bourguignon.

Namen regionalne konference je obravnava relativno manjše uspešnosti pri pridobivanju ERC projektov v Sloveniji in širši regiji. Analize kažejo, da je lokalna, institucionalna podpora ERC prijaviteljem pomembna za doseganje končnega uspeha. Zato bo dogodek zbral predstavnike nacionalnih institucij, ki lahko pripomorejo k uspešnosti prijav na ERC razpise, in potencialne ERC prijavitelje, kot tudi predstavnike Znanstvenega sveta ERC in izvršilne agencije ERC, da bodo skupaj razpravljali o najboljših možnih načinih podpore odličnim znanstvenikom v svojih državah in jim pomagali k uspešni prijavi na ERC. Dogodek, ki je namenjen širjenju sodelovanja je forum za dialog, izmenjavo izkušenj, mreženje in učenje o dobrih praksah med različnimi udeleženci.

V sklepni panelni razpravi bo sodeloval tudi direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, prof. dr. József Györkös.

Informacije in program so na voljo tudi na spletni strani ERC.

Kontaktna oseba: dr. Andreja Umek-Venturini, andreja.umek-venturini@gov.si