Dogodki

Vabilo na informativni dan »Razpisi 7. Okvirnega programa 2011 in priprava uspešne prijave z vidika pravnih in finančnih vprašanj«

Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana
20. junij 2011

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite informativnega dne z naslovom »Razpisi 7. Okvirnega programa 2011 in priprava uspešne prijave z vidika pravnih in finančnih vprašanj«, ki bo potekal v ponedeljek, 20. junija 2011, v Predavalnici 20 na Fakulteti za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana.

Na informativnem dnevu želimo slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem podati informacije o prihajajočih razpisih 7. Okvirnega programa ter posredovati izkušnje ekspertov pri oblikovanju uspešne prijave z vidika pravnih in finančnih vprašanj. Udeležencem (raziskovalcem, predstavnikom službe za evropske projekte in specialistom za finančna in pravna vprašanja pri evropskih projektih ter predstavnikom malih in srednjih podjetij) bodo informacije podali predstavniki MVZT in ARRS, o izkušnjah v različnih segmentih evropskih projektov pa bodo predavali ga. dr. Irena Brinar (vodja Pisarne za EU in mednarodne programe, Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani), predstavniki podjetja za projektno svetovanje Alianta, d.o.o. in g. dr. Marko Grobelnik (Laboratorij za umetno inteligenco – E3 in Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij – CT3, Institut Jožef Stefan).

Vljudno prosimo, da svojo udeležbo sporočite ge. Tini Vuga, Nacionalni kontaktni osebi za pravna in finančna vprašanja v 7. OP, na naslov: tina.vuga@arrs.si najkasneje do četrtka, 16. junija 2011.

Predavanja z informativnega dne bodo po dogodku dostopna na portalu Videolectures.net.

Veselimo se Vaše udeležbe !

Priloga: