Dogodki

SADOVI ZNANJA: Človek in zdravo okolje

22. januar 2010 ob 19.30

Oddajo smo namenili temi Človek in zdravo okolje ter Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani. Tema postaja vedno bolj aktualna zaradi škodljivih posledic nebrzdanega industrijskega načina življenja v razvitem svetu. Zdravstvena fakulteta je najmlajša fakulteta Univerze v Ljubljani. Njena predhodnica je postala članica Univerze v Ljubljani leta 1975, marca lani pa je dobila status fakultete. Zdravstvena fakulteta je izrazito večdisciplinarna ustanova, na kateri so leta 1998 ustanovili Raziskovalni inštitut, v okviru katerega skušajo vedno bolj intenzivno izvajati raziskovalno delo. Gostje oddaje bodo: dekan izr. prof. dr. France Sevšek, vodja inštituta in prodekanka za raziskovalno dejavnost doc. dr. Darja Rugelj in doc. dr. Tjaša Griessler Bulc.

SADOVI ZNANJA je oddaja na TV PIKA, 1. ponovitev v noči na soboto, 2. ponovitev v soboto, 23. januarja ob 12.05. Po predvajanju si posnetek lahko ogledate tudi na spletu.