Dogodki

Zaključna konferenca Podpora BIS-RTD v Carigradu

28. - 29. april 2008

Konec aprila bo v Carigradu potekala zaključna konferenca Podpora izgradnji in izboljševanju raziskovalno in tehnološko razvojnih projektov Building and improving support for Research and Technological Development [BIS-RTD] projects . Srečanju predseduje prof. dr. Boris Cizelj, predsednik Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja s sedežem v Bruslju, kot koordinator BIS-RTD projektov pa sodeluje tudi Blaž Golob z ARRS.

Dvodnevna konferenca je privabila udeležence iz držav EU, 10 partnerjev BIS-RTD projektov (Španija, Švedska, Velika Britanija, Italija, Češka republika, Madžarska, Turčija, Srbija, Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje iz Bruslja in Slovenija) in vrsto uglednih predstavnikov različnih teles Evropske komisije ter profesorjev svetovnih univerz od Kanade prek Evrope do Japonske.

Med cilji konference omenimo naslednje:

  • označitev modelov financiranja in politike instrumentov RTD, vključno z načini komunikacija
  • označitev kritičnih faktorjev uspeha pri politiki zagotavljanja sredstev za področje RTD
  • predstavitev primerov dobre prakse
  • formulacija usmeritev za doseganje uspehov na področju RTD
  • oblikovanje priporočil oblikovalcem politike modelov komuniciranja na področju RTD.

Konferenca se bo sklenila s predlogi možnosti povezovanja z Evropsko komisijo na področju Lizbonske strategije.