Dogodki

Obisk direktorja ARRS na visokošolskem zavodu Politehnika Nova Gorica

13. maj 2005

Na visokošolskem zavodu Politehnika Nova Gorica so v petek, 13. maja 2005 slovesno izročili namenu novi laserski sistem. Laser COHERENT Innova SABRE MOTO FreD je Ar-ionski laser z vgrajenim BBO kristalom, ki omogoča emisijo svetlobe in vzbujanje preiskovanih vzorcev pri šestih diskretnih valovnih dolžinah v UV območju. V Laboratoriju za raziskave v okolju se že od ustanovitve uspešno ukvarjajo z razvojem in uporabo spektrometrije s termičnimi lečami (TLS). So edini laboratorij v Sloveniji in eden redkih laboratorijev v Evropi in svetu, ki to visoko občutljivo analizno tehniko obvlada in uporablja v kemijski analizi in raziskavah okolja. Visoka občutljivost TLS omogoča raziskave pojavov, ki jih ne moremo proučevati z drugimi konvencionalnimi spektroskopskimi metodami.
 

 
Direktor ARRS dr. F,. Demšar (v sredini) je pognal novi laserski sistem. Ob njem predsednik PNG prof. dr. D. Zavrtanik (levo) in profesor dr. M. Franko  

ARRS bo tako, kot v preteklosti pristojno ministrstvo, tudi letos sofinancirala Politehniko Nova Gorica od mednarodnih raziskav (Politehnika sodeluje trenutno pri 9 projektih z 8 državami), do mladih raziskovalcev (Politehnika jih izobražuje trenutno 9) in ciljnih raziskovalnih programov.

Svečanosti se je udeležil tudi direktor ARRS dr. Franci Demšar, ki mu je vodstvo zavoda pred slovesnim trenutkom predstavilo svoje težave in uspehe. Dr. Demšar je prisotnim pojasnil nekatere spremembe v financiranju znanstvenoraziskovalnega področja, posebej še področja mladih raziskovalcev in izobraževalne sfere.

Po zagonu laserskega sistema so predstavniki Politehnike in dr. Demšar odgovarjali na novinarska vprašanja na tiskovni konferenci.