Dogodki

Obisk direktorja ARRS s sodelavci na Kmetijskem inštitutu v Ljubljani

1. april 2005

V petek, 1. 4. 2005, je direktor ARRS dr. Franci Demšar s sodelavci Marijo Jelko Bertoncelj, mag. Stojanom Pečlinom in Blažem Tomincem obiskal Kmetijski inštitut v Ljubljani, kjer jih je sprejel direktor Inštituta dr. Andrej Simončič s sodelavci. Dr. Simončič je seznanil goste z dejavnostjo Inštituta.

Dr. Franci Demšar je gostitelje najprej seznanil z novostmi in spremembami v financiranju znanstvenoraziskovalne sfere na splošno in posebej spregovoril o mladih raziskovalcih in ciljnih raziskovalnih programih.

Kmetijski inštitut izvaja svojo dejavnost v okviru sedmih oddelkov: poljedelstvo in semenarstvo, sadjarstvo in vinogradništvo, živinoreja, varstvo rastlin, kmetijska tehnika, ekonomika kmetijstva in centralni laboratorij. Dve tretjini sredstev prispeva država, tretjina so lastni prihodki od prodaje blaga in laboratorijskih storitev. Na Inštitutu je pomembna knjižnica s 28.000 enotami, povezana s knjižnicami v državi in tujini. Struktura virov financiranja kaže naslednjo razporeditev: 10 – 20 % ustanoviteljskega financiranja, v katerem ima pomembno mesto infrastrukturni program, 50 – 60 % raziskovalnega in strokovnega dela po pogodbah ter 30 % prodaje blaga in storitev. Na Inštitutu se izobražujeta 2 mlada raziskovalca v raziskovalnih skupinah za rastlinsko predelavo in agrokemijo. V mednarodnem sodelovanju Kmetijskega inštituta velja omeniti bilateralne projekte s Češko republiko, Francijo, Hrvaško, Kitajsko, Portugalsko in ZDA.

Na inštitutu je trenutno zaposlenih 137 delavcev, od tega je 61 raziskovalcev. Svoje dosežke objavljajo v lastnih publikacijah.

Deset let že obstaja Nacionalni center za jedrsko magnetno resonanco, ki ga je Kmetijski inštitut ustanovil skupaj z Institutom "Jožef Stefan", Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani in podjetji Lek, Krka in Sava.