Agencija

Občasna strokovna telesa

Občasna strokovna telesa

Strokovno telo za raziskovalno opremo

Znanstveni svet agencije je na seji 19. 4. 2021 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Branka Javornik (biotehnika) – predsednica,
 • dr. Jože Balič (tehnika) – namestnik predsednice,
 • dr. Žiga Šmit (naravoslovje),
 • dr. Tanja Čufer (medicina),
 • dr. Borut Juvanec (družboslovje),
 • dr. Ljubinka Teržan (humanistika).

 

Strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov v letu 2021 v zadevah Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021 in Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021

Znanstveni svet agencije je na sejah 1. 3. 2021, 19. 4. 2021 in 17. 5. 2021 imenoval predsednico, namestnico predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Janez Seliger (naravoslovje)
 • dr. Tomaž Šolmajer (naravoslovje)
 • dr. Darja Žgur Bertok (naravoslovje)
 • dr. Vilma Ducman (tehnika)
 • dr. Marjan Heričko (tehnika)
 • dr. Jože Flašker (tehnika)
 • dr. Leon Cizelj (tehnika)
 • dr. Matjaž Valant (tehnika)
 • dr. Alenka Kraigher (medicina) - predsednica
 • dr. Marija Pfeifer (medicina)
 • dr. Borut Kovačič (medicina)
 • dr. Branka Javornik (biotehnika) – namestnica predsednice
 • dr. Nada Stropnik (družboslovje)
 • dr. Vlasta Jalušič (družboslovje)
 • dr. Aleš Bučar Ručman (družboslovje)
 • dr. Tomaž Lazar (humanistika)
 • dr. Damir Josipovič (humanistika)
 • dr. Matjaž Birk (humanistika)
 • dr. Peter Klepec (humanistika)

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav, prispelih na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2021

Znanstveni svet agencije je na sejah 15. 2. in 1. 3. 2021 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 1. Naravoslovje
  • dr. Nežka Mramor Kosta
  • dr. Martin Čopič – namestnik predsednice
 1. Tehnika
  • dr. Majda Žigon - predsednica
  • dr. Jože Balič
 1. Medicina
  • dr. Stanka Lotrič Furlan
  • dr. Katja Breskvar
 1. Biotehnika
  • dr. Jožefa Friedrich
  • dr. Borut Bohanec
 1. Družboslovje
  • dr. Sonja Drobnič
  • dr. Janez Prašnikar
 1. Humanistika
  • dr. Jana Šimenc
  • dr. Darko Štrajn

 

Strokovno telo za ocenjevanje infrastrukturnih programov prispelih na Javni poziv za financiranje infrastrukturnih programov javnih raziskovalnih organizacijah za obdobje 2022 – 202 in Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022-2027

Znanstveni svet agencije je na seji 15. 2. 2021 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Peter Raspor, biotehnika - predsednik
 • dr. Peter Glavič, tehnika – namestnik predsednika
 • dr. Janez Seliger, naravoslovje 
 • dr. Črt Marinček, medicina
 • dr. Ljubica Marjanovič - Umek, družboslovje
 • dr. Darjenka Mihelič, humanistika

 

Strokovno telo za mednarodno znanstveno literaturo

Znanstveni svet agencije je na sejah dne 4. septembra 2018 in 1. februarja 2021 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Primož Južnič - predsednik,
 • dr. Luka Šušteršič (naravoslovje) – namestnik predsednika,
 • mag. Dunja Legat (tehnika),
 • David Ožura (medicina),
 • dr. Tomaž Bartol (biotehnika),
 • mag. Janez Jug (družboslovje),
 • Peter Čerče (humanistika),
 • Irena Sešek (NUK),
 • mag. Davor Šoštarič (IZUM).

 

Strokovno telo za dodelitev mentorskih mest programskim skupinam v letu 2021

Znanstveni svet agencije je na seji 1. 2. 2021 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Črt Marinček (medicina) – predsednik,
 • dr. Marjeta Černič (biotehnika) – namestnica predsednika,
 • dr. Žiga Šmit (naravoslovje),
 • dr. Damjan Zazula (tehnika),
 • dr. Borut Juvanec (družboslovje),
 • dr. Ljubinka Teržan (humanistika).

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij

Znanstveni svet agencije je na seji 14. 9. 2020 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Božidar Šarler – predsednik,
 • dr. Dušanka Mičetić Turk – namestnica predsednika,
 • dr. Andreja Šarlah – članica,
 • dr. Ljubica Marjanovič Umek – članica.

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja (bilateralnih raziskovalnih projektov) med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2020-2023

Znanstveni svet agencije je na seji dne 16. 12. 2019 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člana občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Robert Dominko (TEHNIKA - Materiali) – predsednik,
 • dr. Primož Strojan (MEDICINA - Biomedicina) – namestnik predsednika,
 • dr. Mateja Gosar (NARAVOSLOVJE-Geologija - Krasoslovje) – član,
 • dr. Mitja Prelovšek (HUMANISTIKA-Geografija - Krasoslovje) – član.


Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2020 letu 2020

Znanstveni svet agencije je na seji dne 18. 11. 2019 imenoval predsednika, namestnika predsednika in članico občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Robert Veberič (biotehnika) – predsednik,
 • dr. Robert Dominko (tehnika) – namestnik predsednika,
 • dr. Dragica Haramija (humanistika) – članica.

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC)

Znanstveni svet agencije je na seji dne 15. 4. 2019 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člana občasnega strokovnega telesa:

 • dr. Matevž Dular (tehnika) – predsednik,
 • dr. Renata Salecl (družboslovje) - namestnica predsednika,
 • dr. Tomaž Prosen (naravoslovje) – član.
   

Strokovno telo za ocenjevanje prijav na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018 – 2020

Znanstveni svet agencije je na seji dne 14. 5. 2018 imenoval predsednika, namestnika predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Peter Raspor - predsednik
 • dr. Venčeslav Kaučič – namestnik predsednika
 • dr. Janez Stepišnik
 • dr. Jože Flašker
 • dr. Božidar Slapšak

 

Strokovno telo za vodenje ocenjevalnega postopka v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Državo Izrael v letih 2018 – 2020

Znanstveni svet agencije je na seji 19. 2. 2018 imenoval predsednico, namestnico predsednice  in člane občasnega strokovnega telesa v naslednji sestavi:

 • dr. Maja Žumer (družboslovje) - predsednica
 • dr. Dragica Haramija (humanistika) – namestnica predsednice
 • dr. Domen Leštan (naravoslovje)
 • dr. Maja Leitgeb (tehnika)
 • dr. Zalika Klemenc Ketiš (medicina)
 • dr. Ivan Kreft (biotehnika)


Strokovno telo za osrednje specializirane informacijske centre (OSIC)

Znanstveni svet agencije je na sejah 11. 12. 2017 in 8. 1. 2018 imenoval predsednico, namestnika predsednice in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Meta Virant Doberlet (biotehnika) - predsednica,
 • dr. Primož Južnič (družboslovje) - namestnik predsednice,
 • dr. Leon Cizelj (tehnika) - član,
 • dr. Mitja Košnik (medicina) – član,
 • dr. Matej Brešar (naravoslovje) – član,
 • dr. Vladimir Drozg (humanistika) – član in
 • Davor Šoštarič – predstavnik IZUM-a.

 

Strokovno telo za ocenjevanje prijav slovenskih raziskovalcev, ki se prijavljajo na razpise za tuje štipendije

Znanstveni svet agencije je na seji 19.6.2017 imenoval predsednika, namestnico predsednika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Zdravko Kutnjak (naravoslovje) - predsednik,
 • dr. Barbara Malič (tehnika) - namestnica predsednika,
 • dr. Jadranka Buturović-Ponikvar (medicina) - članica,
 • dr. Ivan Kreft (biotehnika) - član,
 • dr. Ivan Čuk (družboslovje) - član,
 • dr. Maja Godina Golija (humanistika) - članica,
 • dr. Jurij Lah (interdisciplinarne raziskave) - član.

Mandat strokovnega telesa je pet let.

 

Strokovno telo za znanstvene sestanke

Znanstveni svet agencije je imenoval predsednika, namestnika in člane občasnega strokovnega telesa v sestavi:

 • dr. Blaž Rozman (medicina) – predsednik,
 • dr. Rudi Kotnik (humanistika),
 • dr. Gojmir Lahajnar (naravoslovje) - namestnik,
 • dr. Metka Filipič (interdisciplinarno),
 • dr. Peter Raspor (biotehnika),
 • dr. Ferdinand Gubina (tehnika),
 • dr. Marko Polič (družboslovje)