Razpisi in pozivi

Domači razpisi in pozivi v letu 2023

 

Predvideni datum objave Razpis Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za objavo rezultatov Kontaktna oseba
11.01.2023 Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023

Sprememba javnega razpisa
zaključen 28.02.2023 avg./sept. Nika Razpotnik Visković in skrbnice ved
31.01.2023 Javni poziv za sofinanciranje projektov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev - Obzorje Evropa MSCA v teku Javni poziv je odprt do porabe razpoložljivih sredstev iz sklada NOO. Predvidoma 8 dni od odposlanih sklepov direktorja o izboru prijav. Petra Kurinčič,
Alen Kraševec
30.03.2023 Javni poziv za ocenjevanje raziskovalnih programov – 2023 v teku 10.05.2023 november Silvia Bodanec,
Ernesta Mlakar,
Urša Novak
31.03.2023 Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6 v teku 15.05.2023   Klemen Prešeren,
Vasja Čepič,
Kaja Kovač
marec Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2023« v letu 2023   april junij Ljiljana Lučić
marec Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2023   maj september Bojan Volf
april Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2023   maj julij dr. Mojca Jakačić
april Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 22)   maj julij Špresa Neziri
april Vabilo vodjem programov in projektov za oddajo predlogov najvidnejših raziskovalnih dosežkov - Odlični v znanosti 2023   junij   Ana Jakopin
maj Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2023)   junij avgust Tadej Mauhar, Polona Pečnik Terzić
drugo četrtletje Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3   drugo četrtletje drugo četrtletje Tadej Mauhar, Polona Pečnik Terzić
november Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2024   januar 24 julij 24 Nika Razpotnik Visković in skrbnice ved