Razpisi in pozivi

Mednarodni javni razpisi in pozivi v letu 2022

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov. Pri dvostranskih mobilnostnih razpisih agencija opravlja posredujočo vlogo. Na podlagi dogovora med obema državama (smernicah, o katerih se predhodno dogovorita sodelujoči državi na ravni pristojnih ministrstev) agencija pripravi besedilo javnega razpisa in izvede celoten administrativni postopek. Glede na število prispelih prijav agencija pripravi predlog slovenskega dela prednostnega seznama prijav za sofinanciranje, ga nato preda slovenskemu delu Meddržavne komisije, ki jo na slovenski strani zastopa ministrstvo, pristojno za znanost. Agencija na ta način izvede evalvacijski postopek samo za slovenski del prijavnih vlog.

 

Predvideni datum objave Razpis Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
14.01.2022 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2022-2024 zaključen

rezultati
10.03.2022 10.10.2022 Frančiška Rožič Novak
14.01.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov, kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
17.03.2022 15.12.2022 Aleksandra Panič
21.01.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
01.04.2022 22.12.2022 Lucija Učakar Petrovčič
28.01.2022 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2023 do 2024 zaključen

rezultati
21.04.2022 21.11.2022 Neža Hlebanja
18.02.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer GA ČR (Grantová Agentura České Republiky) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen 07.04.2022 januar 2023 Lucija Učakar Petrovčič
18.02.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer SNSF (Swiss National Science Foundation) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
01.04.2022

03.10.2022
januar 2023 Lucija Učakar Petrovčič
18.02.2022 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v letih 2023 in 2024 zaključen 20.04.2022 januar 2023 Frančiška Rožič Novak
18.03.2022

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2023 do 2024 zaključen

rezultati
05.05.2022 19.12.2022 Frančiška Rožič Novak
25.03.2022

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Črno goro v letih 2023-2024 zaključen

rezultati
25.05.2022 28.12.2022 Frančiška Rožič Novak
25.03.2022

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2023-2025 zaključen 25.05.2022 marec 2023 Frančiška Rožič Novak
08.04.2022 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo za leti 2023-2024 zaključen

rezultati
30.06.2022 27.12.2022 Neža Hlebanja
08.04.2022 Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2022
 
zaključen

rezultati
19.05.2022 7. 7. 2022 Bojan Volf
06.05.2022 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2022 zaključen

rezultati
14.06.2022 28. 07. 2022 Špresa Neziri
13.05.2022

 

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije – objava v letu 2022 v teku stalno odprt   Aleksandra Panič
03.06.2022 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v letih 2023 - 2025 zaključen 06.09.2022 februar 2023 Neža Hlebanja
10.06.2022 Javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov Marie Skłodowska-Curie - Pečat odličnosti zaključen

rezultati
30.06.2022 06. 09. 2022 Lucija Učakar Petrovčič
10.06.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer HRZZ (Hrvatska zaklada za znanost) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen 05.10.2022 junij 2023

 

Aleksandra Panič
26.08.2022

 

Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov za obdobje 2023-2025 v teku 30.10.2024   Aleksandra Panič
23.09.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer NCN (Narodowe Centrum Nauki) deluje v vlogi vodilne agencije za obdobje 2023-2028 zaključen 15.12.2022 junij 2023 Aleksandra Panič
09.12.2022 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2022 do 31. 5. 2023) v teku 31.05.2023   Aleksandra Panič
16.12.2022 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FNR (Luxembourg National Research Fund) deluje v vlogi vodilne agencije v letu 2022 v teku 20.04.2023 november 2023

 

Aleksandra Panič
16.12.2022 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2023 v teku 07.02.2023   Mojca Boc
16.12.2022

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske od 1. 5. 2023 do 30. 4. 2025 v teku 09.02.2023 april 2023 Neža Hlebanja
23.12.2022 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v teku     Maja Turk

Glede na epidemiološko situacijo, ki kaže večanje števila okužb v Evropi ter težavno situacijo z obvladovanjem epidemije v številnih državah sveta, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije predlaga finančno nevtralno podaljšanje trajanja bilateralnih in bilateralnih znanstvenih projektov za eno leto, za tiste projekte, ki se zaključujejo najkasneje na dan 31. 12. 2021. Gre za bilateralne in bilateralne znanstvene projekte, pri katerih je pandemija vplivala na prvo ali zadnje leto izvajanja projektov. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije bo vse prijavitelje o podaljšanju potekajočih projektov pisno obvestila po podpisu soglasja z državo partnerico.

Objava načrtovanih javnih razpisov, katerih objava je bila načrtovana do konca leta 2020, se prestavi predvidoma v leto 2021.

 

Javni razpisi in pozivi, odprti v letu 2021 s predvideno objavo rezultatov v 2022

 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
08.01.2021

 

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati - april 2022
12.5.2022   Aleksandra Panič
03.12.2021 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorje Evropa (za obdobje od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022) zaključen

rezultati

 
30.11.2022

21.12.2022
Aleksandra Panič
18.09.2020 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) zaključen

rezultati - december 2020

rezultati - april 2021

rezultati - junij 2021

rezultati - november 2021

rezultati - december 2021

rezultati - marec 2022

rezultati - junij 2022

rezultati - december 2022
stalno odprt
03.12.2020
21.04.2021


14.06.202112.11.2021


14.12.2021


25.03.202224.06.202212.12.2022
Aleksandra Panič
12.11.2021

 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v obdobju od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024 zaključen

rezultati

poročilo
20.12.2021 22.03.2022 Frančiška Rožič Novak