Razpisi in pozivi

Domači javni razpisi in pozivi v letu 2022

Predvideni datum objave Razpis  Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za objavo rezultatov Kontaktna oseba
18.03.2022 Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022 zaključen 19.04.2022 avgust Ljiljana Lučić
18.03.2022 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2022 zaključen 10.05.2022 september Bojan Volf
22.03.2022 Javni poziv za ocenjevanje raziskovalnih programov - 2022
 
zaključen 05.05.2022 september Silvia Bodanec
Ernesta Mlakar
Urša Novak
22.04.2022 Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022 zaključen 23.05.2022 september Ljiljana Lučić
april Vabilo vodjem programov in projektov za oddajo predlogov najvidnejših raziskovalnih dosežkov - Odlični v znanosti 2021       Jelka Fric Jekovec
maj Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3   junij avgust Polona Pečnik Terzić
junij Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2022)   julij september Polona Pečnik Terzić
julij Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2022   avgust oktober Ljiljana Lučić
III. četrtletje Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022   III. četrtletje december Bojan Volf
III. četrtletje Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2021 in 2022   III. četrtletje december Bojan Volf
II. polletje Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 21   II. polletje II. polletje Špresa Neziri
oktober Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2023 - 2025   november december Stojan Pečlin
oktober Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023   december maj 2023 Simon Ošo in skrbnice ved


Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.