Razpisi in pozivi

Domači javni razpisi in pozivi v letu 2022

Predvideni datum objave Razpis  Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za objavo rezultatov Kontaktna oseba
18.03.2022 Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2022« v letu 2022 zaključen 19.04.2022 avgust Ljiljana Lučić
18.03.2022 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2022 zaključen 10.05.2022 september Bojan Volf
22.03.2022 Javni poziv za ocenjevanje raziskovalnih programov - 2022
 
zaključen 05.05.2022 oktober Silvia Bodanec
Ernesta Mlakar
Urša Novak
22.04.2022 Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Naša hrana, podeželje in naravni viri« v letu 2022 zaključen

rezultati
23.05.2022 07.09.2022 Ljiljana Lučić
april Vabilo vodjem programov in projektov za oddajo predlogov najvidnejših raziskovalnih dosežkov - Odlični v znanosti 2021       Jelka Fric Jekovec
08.07.2022 Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v odprtem dostopu (za leto 2022) zaključen 15.09.2022 oktober Polona Pečnik Terzić
08.07.2022 Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2022 zaključen 31.08.2022 september Ljiljana Lučić
26.08.2022 Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme (Paket 21) zaključen 27.09.2022 november Špresa Neziri
september Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3   oktober november Polona Pečnik Terzić
III. četrtletje Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih znanstvenih publikacij v letu 2023 in 2024   III. četrtletje december Bojan Volf
III. četrtletje Javni razpis za sofinanciranje izdajanja domačih periodičnih poljudnoznanstvenih publikacij v letu 2023 in 2024   III. četrtletje december Bojan Volf
oktober Javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov v obdobju 2023 - 2025   november december Jelka Fric Jekovec
oktober Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023   december maj 2023 Simon Ošo in skrbnice ved


Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.