Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2021

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

09, 04.2021, Ur.l. RS, št. 53/21

  Zaključek javnega razpisa

25.05.2021 do 15.00

  Odpiranje vlog

28.05.2021

  Ocenjevanje vlog

21.06.2021

  Seja znanstvenega sveta agencije

21.06.2021

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

28.06.2021

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

08.07.2021
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano