Razpisi in pozivi

Domači javni razpisi in pozivi v letu 2021

Predvideni datum objave Razpis Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za objavo rezultatov Kontaktna oseba
18.01.2021 Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021 v teku 11.02.2021 maj Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Ana Jakopin
februar Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2021   maj julij Bojan Volf
februar Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij
 
  marec november Silvia Bodanec
Ernesta Mlakar
Jurij Lenar
februar Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov
 
marec november Silvia Bodanec
Ernesta Mlakar
Jurij Lenar
 
februar Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022-2027   II. četrtletje  december Špresa Neziri
februar Javni poziv za financiranje infrastrukturnih programov javnih raziskovalnih organizacijah za obdobje 2022 - 2027   II. četrtletje december Špresa Neziri
marec Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3   april junij Polona Pečnik Terzić
marec Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa CRP »CRP 2021«   april junij Ljiljana Lučić
april Vabilo vodjem programov in projektov za oddajo predlogov najvidnejših raziskovalnih dosežkov - Odlični v znanosti 2021   maj   Ana Jakopin
junij Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2021   julij september Ljiljana Lučić
I. polletje Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 20   I. polletje IV. četrtletje Špresa Neziri
september Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2021)   oktober november Polona Pečnik Terzić
november Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022   januar 2022 junij 2022 Simon Ošo in skrbnice ved


Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.