Razpisi in pozivi

Domači javni razpisi in pozivi v letu 2021

Predvideni datum objave Razpis Status Predvideni rok za oddajo prijav Predvideni rok za objavo rezultatov Kontaktna oseba
18.01.2021 Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2021 zaključen

rezultati
11.02.2021 12.04.2021 Mateja Ahčin
Nataša Dremota
Ana Jakopin
05.03.2021 Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2021 v teku 16.04.2021 junij Bojan Volf
12.03.2021 Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij - 2021
 
v teku

 

 

22.04.2021 december Silvia Bodanec
Ernesta Mlakar
12.03.2021 Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov - 2021 v teku 22.04.2021 december Silvia Bodanec
Ernesta Mlakar
16.03.2021 Sprememba Javnega poziva za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021 v teku

 

 

22.04.2021 december Silvia Bodanec
Ernesta Mlakar
april Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022-2027   II. četrtletje  december Špresa Neziri
april Javni poziv za financiranje infrastrukturnih programov javnih raziskovalnih organizacijah za obdobje 2022 - 2027   II. četrtletje december Špresa Neziri
april Poziv za zbiranje podatkov o vpetosti članov in članic programskih skupin v projekte izven okvira financiranja ARRS-A3   maj junij Polona Pečnik Terzić
april Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa CRP »CRP 2021«   maj junij Ljiljana Lučić
april Vabilo vodjem programov in projektov za oddajo predlogov najvidnejših raziskovalnih dosežkov - Odlični v znanosti 2021   maj   Ana Jakopin
junij Javni razpis za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature v letu 2021   julij september Ljiljana Lučić
I. polletje Javni razpis za sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme – Paket 20   I. polletje IV. četrtletje Špresa Neziri
september Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2021)   oktober november Polona Pečnik Terzić
november Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022   januar 2022 junij 2022 Simon Ošo in skrbnice ved


Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.