Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2019

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

01.03.2019, Ur.l. RS, št. 13/19

  Zaključek javnega razpisa

08.05.2019 do 15.00 ure

  Odpiranje vlog

15.05.2019

  Ocenjevanje vlog

26.06.2019

  Seja znanstvenega sveta agencije

22.07.2019

  Obvestila prijaviteljem o izboru prijav

25.07.2019

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

26.07.2019

  Rok za predložitev ugovorov

15 dni
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano