Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
  > Razpisi in pozivi
Razpisi in pozivi
Mednarodni javni razpisi in pozivi v letu 2018
Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
18.11.2016 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) zaključen

rezultati
 

06.09.2018
Mojca Boc
10.03.2017 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije v teku

rezultati - 1. objava

rezultati - 2. objava

rezultati - 3. objava

rezultati - 4. objava

rezultati - 5. objava

rezultati - 6. objava
 


05.06.2018

29.10.201803.01.2019


08.04.2019

05.06.2019


04.09.2019
Bojan Volf
19.1.2018 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
15.02.2018 07.12.2018 Mojca Boc
26.01.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2019 do 2020 zaključen

rezultati
09.04.2018 27.12.2018 Katarina Seršen
26.02.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Madžarsko, v letih 2019 in 2020
 
zaključen

rezultati
23.04.2018 23.11.2018 Katarina Seršen
09.03.2018 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2018 zaključen

rezultati
11.05.2018 10.07.2018 Špresa Neziri
09.03.2018 Javni razpis za sofinanciranje članarin in delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2018 zaključen

rezultati
08.05.2018 27.06.2018 Frančiška Rožič Novak
01.06.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2019 - 2020 zaključen

rezultati
13.07.2018 03.12.2018 Marjetica Primožič
15.06.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Japonsko v obdobju od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2021 zaključen

rezultati
05.09.2018 07.03.2019 Marjetica Primožič
29.06.2018 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike zaključen

rezultati
05.09.2018 30.10.2018 Frančiška Rožič Novak
20.07.2018 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) zaključen

rezultati
  08.04.2019 Bojan Volf
07.09.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino v letih 2019 do 2020 zaključen

rezultati
30.10.2018 14.01.2019 Katarina Seršen
14.09.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2019 - 2020 zaključen

rezultati
12.11.2018 20.12.2018 Frančiška Rožič Novak
26.10.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo v letih 2019 - 2020 zaključen

rezultati
19.12.2018 24.05.2019 Frančiška Rožič Novak
26.10.2018 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2019 - 2021 zaključen

rezultati
17.12.2018 15.03.2019 Marjetica Primožič
26.10.2018 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2019 zaključen

rezultati
10.01.2019 23.04.2019 Bojan Volf
26.10.2018 Javni poziv za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti zaključen

rezultati
22.11.2018 07.12.2018 Mojca Boc
23.11.2018 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2019 zaključen 28.02.2019   Marjetica Primožič
03.12.2018 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za obdobje od 1. 12. 2018 do 30. 11. 2019) zaključen

rezultati
30.11.2019 06.06.2019 Bojan Volf
21.12.2018 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v teku

rezultati


04.09.2019
06.09.2018 Bojan Volf
21.12.2018 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
01.04.2019 19.12.2019 Mojca Boc

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.

 

Javni razpisi in pozivi, odprti v letu 2017 s predvideno objavo rezultatov v 2018

 

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
09.06.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Japonsko  v letih 2018 do 2020 zaključen 06.09.2017 Februar 2018 Marjetica Primožič
20.10.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018-2020 zaključen 19.01.2018 julij 2018 Marjetica Primožič
10.11.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Izraelom v letih 2018 do 2020 zaključen 31.01.2018 junij 2018 Frančiška Rožič Novak
17.11.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Turčijo  v letih 2018 do 2020 zaključen 22.12.2017 maj 2018 Frančiška Rožič Novak
01.12.2017 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2018 zaključen 01.03.2018   Marjetica Primožič
01.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
03.04.2018 07.12.2018 Mojca Boc
15.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018 - 2020 zaključen 15.02.2018 prva polovica leta 2018 Marjetica Primožič
15.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Črno goro v letih 2018 - 2020 zaključen 15.02.2018 01.07.2018 Katarina Seršen
15.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomske energije (CEA) Francoske republike v letih 2018-2019 zaključen 15.02.2018 maj 2018 Marjetica Primožič
22.12.2017 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za leto 2018) zaključen

rezultati
odprt vse leto   Bojan Volf

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.

 

Stran ureja: Mojca Boc Zadnja sprememba: 19.12.2019
Datum: 21.12.2017