Razpisi in pozivi

Mednarodni javni razpisi in pozivi v letu 2017

Datum objave Razpis Status Rok za oddajo prijav Rok za seznanitev z rezultati Kontaktna oseba
26.01.2016 Javni poziv slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih avstrijsko-slovenskih projektov avstrijski FWF kot vodilni agenciji (Lead agency) zaključen     Mojca Boc
07.11.2016 Javni razpis za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) v teku

rezultati- junij

rezultati - november

rezultati - marec
stalno odprt   Mojca Boc
09.12.2016 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) Francoske republike v letih 2017 - 2019 zaključen

rezultati
09.02.2017 26.06.2017 Marjetica Primožič
09.12.2016 Javni poziv  slovenskim raziskovalcem za prijavo skupnih flamsko-slovenskih projektov flamski FWO kot vodilni agenciji (Lead agency) zaključen 03.04.2017 november 2017 Mojca Boc
27.01.2017 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za leto 2017) zaključen

rezultati
odprt vse leto   Marija Žvar
10.02.2017 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih madžarsko slovenskih projektov kjer NKFIH (National Research, Development and Innovation Office) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen

rezultati
21.03.2017 14.09.2017 Mojca Boc
15.02.2017 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije Japonskega združenja za spodbujanje znanosti (JSPS) za leto 2017 zaključen 28.04.2017 8.8.2017 je ARRS prejel uradno obvestilo z japonske strani (JSPS), da je Japonska izbrala (1) slovenskega podoktorskega štipendista Marjetica Primožič
24.02.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko Program PROTEUS v letih 2018 do 2019 zaključen

rezultati
29.05.2017 22.12.2017 Katarina Seršen
03.03.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2018 do 2019 zaključen

rezultati
31.05.2017 07.12.2017 Frančiška Rožič Novak
10.03.2017 Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2018 do 2019 zaključen

rezultati

poročilo
17.05.201718.02.2021
02.08.2017 Frančiška Rožič Novak
10.03.2017 Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017 zaključen

rezultati

poročilo
12.05.2017 21.07.2017 Bojan Volf
06.03.2017 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije v teku

rezutati - prva objava

 
stalno odprt

20.12.2017
Mojca Boc
31.03.2017 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti v zvezi s promocijo slovenske znanosti v tujini in povezovanje znanstvenih dosežkov v letu 2017 zaključen

rezultati
08.05.2017 10.07.2017 Špresa Neziri
21.04.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2018 do 2019 zaključen
 
rezultati
21.06.2017 december 2017 Frančiška Rožič Novak
12.05.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Argentino v letih 2018 do 2019 zaključen

rezultati
07.07.2017 31.12.2017 Katarina Seršen
26.05.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško v letih 2018 do 2019 zaključen

rezultati
17.07.2017 december 2017 Marjetica Primožič
09.06.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Japonsko  v letih 2018 do 2020 zaključen

rezultati
06.09.2017 15.02.2018 Marjetica Primožič

 

09.06.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo v letih 2018 in 2019 zaključen

rezultati
07.09.2017 27.12.2017 Marjetica Primožič
13.09.2017 Javni poziv za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti zaključen

rezultati
16.10.2017 15.12.2017 Mojca Boc
15.09.2017 Javni razpis za (so)financiranje gostovanj pri vodjah ERC projektov v letu 2018 zaključen

rezultati

poročilo
12.12.2017 11.04.2017 Bojan Volf
20.10.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko v letih 2018-2020 zaključen

rezultati
19.01.2018 24.04.2018 Marjetica Primožič
10.11.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Izraelom v letih 2018 do 2020 zaključen

rezultati
31.01.2018 31.07.2018 Bojan Volf
17.11.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Turčijo  v letih 2018 do 2020 zaključen
 
rezultati
22.12.2017 Maj 2018 Frančiška Rožič Novak
01.12.2017 Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2018 zaključen 01.03.2018   Marjetica Primožič
01.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih flamsko slovenskih projektov kjer, Flamska fundacija za raziskave (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije zaključen 03.04.2018 december 2018 Mojca Boc
15.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko v letih 2018 - 2020 zaključen

rezultati
15.02.2018 31.07.2018 Bojan Volf
15.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Slovenijo in Črno goro v letih 2018 - 2020 zaključen

rezultati
15.02.2018 18.07.2018 Katarina Seršen
15.12.2017 Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Komisariatom za alternativne energije in atomske energije (CEA) Francoske republike v letih 2018-2019 zaključen

rezultati
15.02.2018 16.05.2018 Marjetica Primožič
22.12.2017 Javni razpis za izplačilo enkratnega finančnega prispevka k stroškom priprave in prijave projektov okvirnega programa za raziskave in inovacije EU, Obzorja 2020 (za leto 2018) zaključen

rezultati
odprt vse leto   Bojan Volf

Opomba: Datum objave in izvedba posameznih javnih razpisov in pozivov se izvaja v skladu s proračunskimi zmožnostmi, kar lahko pomeni spremembo navedenih podatkov.