Promocija znanosti

Odlični v znanosti

 

Odlični v znanosti je projekt, ki ga agencija izvaja v okviru promocije znanosti. Gre za izbor najvidnejših dosežkov preteklega leta, ki ga opravijo članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved. Izbrani dosežki so vsako jesen v obliki kratkih poljudnih predavanj predstavljeni na javnosti dostopnih dogodkih.

Dosežki Odlični v znanosti 2019 bodo predstavljeni v okviru Nacionalnega dogodka Dan ARRS 2019: Podpiramo odličnost. Dogodek bo v torek 18. 11. 2019 v Grand Hotelu Union. Predstavitve Odlični v znanosti bodo potekale v treh vzporednih sekcijah od 15:30 do 17:30.

 

Program Odlični v znanosti 2019

19. november 2019
Grand Hotel Union, Ljubljana

 

Naravoslovje in tehnika, Bela dvorana

15:30 - 17:30

Moderator:

Dr. Boštjan Golob, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Dr. Jurij Volčič, Texas A&M University
Pozitivni polinomi in sledi matrik

Dr. Martin Klanjšek,Institut »Jožef Stefan«
Ne fermioni, ne bozoni, pač pa anjoni

Anže Meden, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani
V iskanju spojin vodnic pri Alzheimerjevi bolezni – novi butirilholinesterazni zaviralci

Dr. Vesna Žegarac Leskovar in dr. Miroslav Premrov, Fakulteta za gradbeništvo in arhitekturo Univerze v Mariboru
Integriran pristop k celovitim prenovam stavb

Dr. Uroš Novak, Kemijski inštitut
Intenzificirana izolacija hitina iz odpadne biomase z atmosfersko plazmo

Dr. Mitja Luštrek, Institut »Jožef Stefan«
Prepoznavanje človekovih aktivnosti s senzorji v telefonih in drugih nosljivih napravah

dr. Barbara Malič, Institut »Jožef Stefan« in dr. Andrej Kitanovski, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani
Demonstratorska hladilna naprava na osnovi elektrokaloričnega pojava 

 

Družboslovje in humanistika, Steklena dvorana /I/

15:30 - 17:30

Moderatorka:

Dr. Nadja Furlan Štante, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Dr. Gregor Čehovin,Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Metaanalize v anketni metodologiji

Dr. Andreja Jaklič,Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
Nastajajoča nova svetovna ureditev: novi trendi zahtevajo nove odgovore

Dr. Darja Zaviršek,Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
Skrb kot nasilje

Dr. Tina Kavčič,Pedagoška fakulteta Koper Univerze na Primorskem
Osebnost otrok in prilagajanje na vstop v šolo

Dr. Svanibor Pettan, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
Aplikativna etnomuzikologija v treh knjigah in desetih slikah

dr. Uroš Košir, Avgusta d.o.o.
Arheologija in dediščina Soške fronte in vzhodnih bojišč

ddr. Igor Grdina, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Usoda genija

 

Medicina in biotehnika, Steklena dvorana /II/

15:30 - 17:30

Moderatorka:


Dr. Ines Mandić-Mulec, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

Dr. Iva Hafner Bratkovič, Kemijski inštitut
Molekularni mehanizem aktivacije inflamasoma NLRP3

Dr. Helena Podgornik, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Od kromosomov h genom in nazaj

Dr. Alja Videtič Paska in dr. Katarina Kouter, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani
Epigenetika samomorilnega vedenja

Dr. Manja Zupan, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Izražanje igre – bolj zabavno v skupini

Dr. Kristina Sepčić, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
Novi proteinski bioinsekticidi iz gliv rodu Pleurotus

Dr. Mirjan Švagelj, ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o.
Razvoj biotehnološke proizvodnje vitamina B12 na odpadni sirotki

 

 

Pretekli dogodki Odlični v znanosti:
 

Odlični v znanosti v letu 2015
Odlični v znanosti v letu 2016/1
Odlični v znanosti v letu 2016/2
Odlični v znanosti v letu 2017
Odlični v znanosti v letu 2018