Promocija znanosti

Odlični v znanosti

Odlični v znanosti je projekt, ki ga agencija izvaja v okviru promocije znanosti. Gre za izbor najvidnejših dosežkov preteklega leta, ki ga opravijo članice in člani Znanstvenoraziskovalnih svetov posameznih ved. Izbrani dosežki so vsako jesen v obliki kratkih poljudnih predavanj predstavljeni na javnosti dostopnih dogodkih.

Dosežki Odlični v znanosti 2018 bodo predstavljeni v okviru Nacionalnega dogodka Dan ARRS 2018: Podpiramo odličnost. Dogodek bo v torek 23. 10. 2018 v Grant Hotelu Union. Predstavitve Odlični v znanosti bodo potekale v treh vzporednih sekcijah od 15:45 do 17:45

 

Program Odlični v znanosti 2018

23. oktober 2018
Grand Hotel Union, Ljubljana

Tehnika in naravoslovje, Bela dvorana

15:45 - 17:45

Moderator:
Prof. dr. Peter Križan,
Fakulteta za matematiko in fiziko UL

Dr. Neli Glavaš, SOLINE Pridelava soli d.o.o.
Raziskave mikrobne plasti petole in solinskega blata v Sečoveljskih solinah

Dr. Nina Kostevšek, Institut »Jožef Stefan«
Hibridni nanodelci za zdravljenje raka in diagnostiko

Prof. dr. Edvard Govekar, Fakulteta za Strojništvo UL
Od kovinskih kapljic do direktne depozicije žice in prahu z uporabo anularnega laserskega žarka

Dr. Primož Jovanovič, Kemijski inštitut
Stabilnost elektrokatalizatorjev

Prof. dr. Andreja Gomboc, Univerza v Novi Gorici
Detekcija gravitacijskih valov in svetlobe ob zlitju nevtronskih zvezd

Kristina Ivančič, Geološki zavod Slovenije
Sončenje na slovenjgraški morski peščeni plaži?

Dr. Primož Oprčkal, Zavod za gradbeništvo Slovenije
Uporaba nanodelcev ničvalentnega železa pri remediaciji odpadne vode iz male biološke čistilne naprave

Prof. dr. Jurij Lah, dr. San Hadži, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL
Mehanizem preživetja bakterij v prisotnosti antibiotikov
 

Družboslovje in humanistika, Steklena dvorana /I/

15:45 - 17:45

Moderator:
Doc. dr. Dan Podjed,
ZRC SAZU

Boris Mance, Fakulteta za družbene vede UL
Otoki kritičnosti v raziskovanju medijev

Prof. dr. Mojca Urek, Fakulteta za socialno delo UL
Preslišani glasovi: raziskovanje participacije v socialnem delu

Dr. Nataša Rogelja, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU
Etnografija ribištva v najsevernejšem zalivu Mediterana: med ribami, mejami in zgodbami

Prof. dr. Bojan Borštner, Filozofska fakulteta UM
Kako lahko nekaj spoznamo: vloga miselnih eksperimentov

Dr. Miha Preinfalk, Zgodovinski inštitut ZRC SAZU
Dvorec Betnava - nova odkritja

Dr. Leon Stefanije, Filozofska fakulteta UL
Naslov: Sizifovsko lépo: portret Uroša Rojka

 

Medicina in biotehnika, Steklena dvorana /II/

15:45 - 17:45

Moderatorka:
Izr. prof. dr. Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za biologijo

Prof. dr. Nataša Ihan Hren, Univerzitetni klinični center Ljubljana,  Medicinska fakulteta UL
Spremembe obraza po kostnih ortognatskih premikih

Prof. dr. Marko Hawlina, Univerzitetni klinični center Ljubljana
Identifikacija podtipov dendritičnih celic v nativnem in gojenem roženično-limbalnem tkivu na amnijski membrani

Prof. dr. Bojan Vrtovec, Univerzitetni klinični center Ljubljana,  Medicinska fakulteta UL
Vpliv repetitivne presaditve matičnih celic na delovanje srca pri bolnikih s srčnim popuščanjem

Dr. Tine Grebenc, Gozdarski inštitut Slovenije
Pestrost ektomikoriznih gliv in spremljanje onesnaženosti gozdov razkrivata ključne usmerjevalce združbe talne mikrobiote

Prof. dr. Domen Leštan, Biotehniška fakulteta UL
Čiščenje onesnaženih tal

Fabio Lapenta, Kemijski inštitut
Coiled-coil protein origami // Proteinski origami za tvorbo kletk

 

Pretekli dogodki Odlični v znanosti:

Odlični v znanosti v letu 2015
Odlični v znanosti v letu 2016/1
Odlični v znanosti v letu 2016/2
Odlični v znanosti v letu 2017