Promocija znanosti

Odlični v znanosti


Foto: Peter Irman

Odlični v znanosti je eden izmed projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v okviru promocije znanosti. Namenjen je predstavitvi znanstvenih dosežkov strokovni in splošni javnosti ter spodbujanju povezav med potrebami družbe in rešitvami, ki jih znanost lahko ponudi. Na ta način agencija omogoča vpogled v delovanje in rezultate znanstvenoraziskovalnega dela v Sloveniji.

Dosežki so vsako leto javno predstavljeni v obliki kratkih poljudnih predavanj. Izbor dosežkov izvedejo člani in članice znanstvenoraziskovalnih svetov agencije.

V letu 2016 so se predstavitve dosežkov zvrstile že peto leto zapored. Odlični v znanosti so bili umeščeni v sklop dogodkov Mesec znanosti, ki ga organizira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Dogodke smo organizirali v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in Univerzo v Novi Gorici. Odlični v znanosti so bili vključeni v program cikla poljudnih predavanj Znanost na cesti, ki je projekt društva Satena. Moderiranje dogodkov v okviru Znanosti na cesti smo prepustili ustvarjalkam oddaje Ugriznimo znanost (RTV SLO).

Avtoricam in avtorjem dosežkov smo pred predstavitvami omogočili obisk delavnice medijskih veščin, ki sta jo vodila Igor E. Bergant in Jadranka Jezeršek Turnes.

Vsi dogodki Odlični v znanosti so odprti za javnost in podprti s strani portala Videolectures.net.


Povezave so omogočene do javnih objav s katerimi so soglašali avtorji oz. avtorice.

Tehnika
Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, 9. 11. 2016
Prof. dr. Peter Fajfar Prof. dr. Barbara Malič Prof. dr. Vanja Ambrožič
Potresna odpornost gradbenih objektov Razvoj kordieritne keramike s stabilnim nizkim koeficientom linearnega termičnega raztezka Detekcija napak v pretvorniško napajanem motorju s prilagajanjem obratovanja
Biotehnika
Kavarna Union, 24. 11. 2016
prof. dr. Marko Petrič  prof. dr. Robert Frangež Prof. dr. Dragan Žnidarčič doc. dr. Tomaž Accetto prof. dr. Hrvoje Petković
Vodoodbojni poliuretanski premaz za zaščito lesa iz naravnega obnovljivega vira – lesa Razjasnitev mehanizma nevrotoksičnega delovanja proteina ostreolizina, izoliranega iz gobe bukovega ostrigarja 'Lučka, 'Janja' in 'Martina – nove sorte sladkega krompirja (Ipomoea batatas L) Napoved prehranskih niš vrst bakterijskega rodu Prevotella  z uporabo bioinformatike Razvoj tetraciklinskega antibiotika nove generacije, učinkovitega proti večkratno odpornim bakterijam
Družboslovje
Ministrstvo za kulturo, 30.11.2016
  izr. prof. dr. Katja Lozar Manfreda Prof. dr. Katja Filipčič izr. prof. dr. Katja Košir
Spletne ankete kot stroka in kot znanost Slovenski sistem kriminologije Dve plati iste medalje? Vloga ruminacije in refleksije pri doživljanju stresa in izgorelosti osnovnošolskih učiteljev
Humanistika
Ministrstvo za kulturo, 30. 11. 2016
doc. dr. Mojca Ravnik in dr. Špela Ledinek Lozej dr. Nina Ledinek Izr. prof. dr. Igor Sapač Prof. dr. Martin Knez
ZBORZBIRK − Kulturna dediščina v zbirkah med Alpami in Krasom Spletni portal Fran: slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem Beško-Ocizeljski jamski sistem: krasoslovno načrtovanje železnice v Sloveniji
Naravoslovje - 1. del
Dvorec Lanthieri, Vipava, 1. 12. 2016
 
akad. prof. dr. Josip Globevnik prof. dr. Janez Cerkovnik prof. dr. Janez Plavec prof. dr. Janez Bonča
Kompletne kompleksne ploskve v krogli Enostavna in učinkovita priprava čistega vodikovega trioksida (HOOOH) Fascinantne štiriverižne strukture DNK v človeških papilomavirusih Počasni posnetek elektronske kvantne dinamike
Medicina
Kavarna Union, 5. 12. 2016
Prof. dr. Jadranka Buturović-Ponikvar Dr. Miša Korva Prof. dr. Damijan Miklavčič Prof. dr. Simon Podnar Prof. dr. Tadej Battelino
Premagovanje izzivov pri sodobni presaditvi ledvic Časovna in prostorska genetska analiza virusa Ebola med epidemijo v zahodni Afriki Elektroporacija kot tehnološka platforma Raziskava ulnarne nevropatije v kom Učinkovit program odkrivanja družinske hiperholesterolemije pri otrocih za preprečevanje zgodnje umrljivosti in obolevnosti zaradi srčno-žilnih bolezni
Naravoslovje - 2.del
Kavarna Union, 12. 12. 2016
Prof. dr. Marko Fonović Prof. dr. Mojca Kerec Kos Dr. Jernej Polajnar Prof. dr. Mihael Brenčič
Proteomska identifikacija substratov cisteinskih katepsinov na površini rakavih celic Ali izguba telesne mase spremeni delovanje zdravilnih učinkovin? Uporaba vibracijskih signalov za nadzor žuželčjih škodljivcev Kako kroži voda?