Promocija znanosti

Odlični v znanosti

Odlični v znanosti je eden izmed projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v okviru promocije znanosti. Namenjen je predstavitvi znanstvenih dosežkov strokovni in splošni javnosti ter spodbujanju povezav med potrebami družbe in rešitvami, ki jih znanost lahko ponudi. Na ta način agencija omogoča vpogled v delovanje in rezultate znanstvenoraziskovalnega dela v Sloveniji.

Vsi dogodki so odprti za javnost in podprti s strani portala Videolectures.net.

Izbor Odlični v znanosti naredijo člani in članice znanstvenoraziskovalnih svetov agencije.
 

Predstavitve dosežkov Odlični v znanosti 2015 smo izvedli ob koncu leta v sodelovanju z:

Publikacije Odlični v znanosti

Odlični v znanosti 2015
Odlični v znanosti 2013
Izjemni znanstveni dosežki 2012