Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu za leto 2018

Predmet javnega razpisa je bilo povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo le-teh izvedeno v letu 2018. Znanstvene objave so morale biti v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17) razvrščene vsaj v kategoriji A'.

Cilj javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, objavljenih v zlatem odprtem dostopu za vzpostavitev inovativnega orodja za promocijo slovenske znanosti in je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015-2020 ter s četrtim načelom Načrta S (angl. Plan S) Evropske komisije in agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti v nekaterih državah članicah EU (koalicija S, angl. Coalition S).

Predmetni javni razpis predstavlja tako promoviranje odprte znanosti (tendenca Evropske unije in ostalega sveta) kot tudi spodbujanje raziskovalcev, da objavljajo izsledke svojega dela v odprtem dostopu in tako popularizirajo slovensko znanost.

Odobrene so bile prijave, ki so bile formalno popolne in so izpolnjevale vse razpisne pogoje.

 

Priloga:

  • Seznam odobrenih prijav na Javnem razpisu za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu za leto 2018: