Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 – razpis v letu 2013 (druga faza ocenjevanja)

Na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12-ZPOP-1A), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13-popr.), Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 - razpis v letu 2013  (Uradni list RS, št. 65/13) ter Sklepa o predlogu izbora prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 - razpis v letu 2013 (druga faza ocenjevanja), sprejetega s strani Znanstvenega sveta agencije na 11. redni seji, dne 24. 6. 2014, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov na podlagi Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 - razpis v letu 2013 (druga faza ocenjevanja).

 

Priloge: