Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 - razpis v letu 2013 - prva faza ocenjevanja

Na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1, 112/07 in 9/11), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 26. čl. Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13 in 100/13), Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 - razpis v letu 2013 (Uradni list RS, št. 65/13) ter sklepa Znanstvenega sveta Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije št. 6316-6/2013-1729 o predlogu izbora prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 - razpis v letu 2013, sprejetega na 3. redni seji dne 10. 2. 2014, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dne 12. 2. 2014 sprejel Sklep o izboru prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2014 - razpis v letu 2013 št. 6316-6/2013-1730.

 

Priloge: