Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultati Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 - razpis v letu 2010 - prva faza ocenjevanja

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06- UPB, 61/06-ZDru-1 in 112/07), 22. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03 in 105/10), 25. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11), Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 - razpis v letu 2010 (Uradni list RS, št. 76/10) in Sklepa o predlogu prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 - razpis v letu 2010, sprejetega s strani Znanstvenega sveta agencije (v nadaljnjem besedilu: ZSA) na 2. redni seji, dne 7. 2. 2011, je direktor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije sprejel Sklep o izboru prijav projektov za II. fazo Javnega razpisa za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2011 - razpis v letu 2010.

 

Priloge: