Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultat javnega razpisa za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2010

Objavljamo rezultate Javnega razpisa za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2010.

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06-uradno prečiščeno besedilo, 61/06-ZDru-1in 112/07), 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03), 25. člena Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/06), ter predloga Občasnega strokovnega telesa za uveljavljene raziskovalce iz tujine v letu 2010 z dne 19. novembra 2009, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju Upravni odbor agencije) na 73. redni seji dne 9. 12. 2009 sprejel Sklep o izboru prijav za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2010.

 
Priloga:

  • Seznam (so)financiranih uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2010 (navedenih je vseh 17 prejetih prijav s področjem in prejetimi točkami, ter pet izbranih prijav z vsemi podatki):