Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

Rezultat javnega razpisa za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2009

Na podlagi 12. in 20. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/2006 z dne 28.2.2006 – ZRRD–UPB1), 25. člena Pravilnika o (so)financiranju uveljavljenih raziskovalcev iz tujine (Uradni list RS, št. 53/06), Javnega razpisa za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2009 (Ur.l. RS, št. 47/08 z dne 16.5.2008) ter na podlagi predloga prednostne liste tujih raziskovalcev, pripravljenega s strani Občasnega strokovnega telesa z dne 5. 12. 2008, je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (v nadaljevanju Upravni odbor agencije) na redni seji dne 22.12.2008 sprejel Sklep o izboru prijav za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2009.

 
Priloga:

  • Seznam (so)financiranih uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2009, potrjen na 60. redni seji Upravnega odbora, dne 22.12.2008: