Raziskovalni projekti

Rezultati razpisov in pozivov

      

Rezultati Dodatnega javnega razpisa za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007

Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo 61/06), 5. alineje 16. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) in 35. člena Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Uradni list RS, št. 73/06), Usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za izvedbo javnega razpisa za dodatno (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 z dne 27. 2. 2007, Metodologije ocenjevanja prijav za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 – dodatni razpis ter na podlagi Dodatnega javnega razpisa za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 (Uradni list RS, št. 21/07) je Upravni odbor Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na 37. seji dne 30. 5. 2007 sprejel sklep št. 430-15/2007-341 o izboru prijav za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2007.

 

Priloge: