Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2022

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

24.12.2021

  Zaključek razpisa

28.02.2022 do 14.00

  Odpiranje vlog

03.03.2022

  Preverjanje pogojev

marec - april 2022

  Ocenjevanje vlog

maj - avgust 2022

  Odzivi raziskovalcev na recenzije

avgust 2022

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

avgust 2022

  Seja znanstvenega sveta agencije

avgust 2022

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

avgust 2022

  Obvestila prijaviteljem o vlogah NKFIH

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Obvestila prijaviteljem WEAVE (FWF, NCN, SNSF, HRZZ, FWO in GAČR)

po prejetju soglasja partnerskih agencij

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila

  Komisija za ugovore

september 2022

  Seja Upravnega odbora agencije

september - oktober 2022

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

september - oktober 2022
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano
  Spremenjen datum