Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

13.12.2019

  Zaključek razpisa

29.01.2020 do 14.00

  Odpiranje vlog

31.01.2020

  Preverjanje pogojev

februar 2020

  Ocenjevanje vlog

marec - julij 2020

  Odzivi raziskovalcev na recenzije

07.07.2020 - 13.07.2020 do 15. ure

  Seja strokovnega telesa in ocenjevalni panel

10. - 14.08.2020

  Seja znanstvenega sveta agencije

21.08.2020

  Obvestila prijaviteljem o vlogah

28.08.2020

  Obvestila prijaviteljem o vlogah HRZZ

31.08.2020

  Obvestila prijaviteljem o vlogah NKFIH

05.10.2020

  Obvestila prijaviteljem o vlogah FWF

06.10.2020

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila

  Komisija za ugovore

12.11. in 16.11.2020

  Seja Upravnega odbora agencije

24.11.2020

  Obvestila prijaviteljem o ugovorih

4.12.2020 (datum pošiljanja po pošti)
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano