Raziskovalni projekti

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2009

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

16.5.2008

  Zaključek javnega razpisa

17.9.2008 (sreda ob 12.00)

  Odpiranje vlog

19.9.2008

  Ocenjevanje vlog

03.11.2008

  Seja Znanstvenega sveta agencije

22.12.2008

  Seja Upravnega odbora agencije 

22.12.2008 

  Obvestila prijaviteljem o vlogah 

30.12.2008

  Objava rezultatov na spletni strani agencije

5.1.2009
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano