Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

12.03.2021

  Seja strokovnega telesa

22.03.2021

  Zaključek javnega razpisa

22.04.2021 ob 14:00

  Odpiranje prijav

26.04.2021 ob 10:00

  Seja Strokovnega telesa

18.05.2021

  Ocenjevanje prijav

22.10.2021

  Seja strokovnega telesa

21.10.2021 in 25.10.2021

  Seja Znanstvenega sveta agencije

04.11.2021

  Poziv KONC k prerazporeditvi sredstev

05.11.2021

  Seja Znanstvenega sveta agencije

24.11.2021

  Izdaja odločb MIZŠ

07.12.2021

  Objava rezultatov razpisa na spletni strani ARRS

22.12.2021

  Rok za vložitev tožbe na Upravno sodišče RS

30 dni po vročitvi odločbe MIZŠ
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano