Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2019

  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

22.02.2019

  Zaključek javnega razpisa

04.04.2019 ob 14:00

  Odpiranje prijav

08.04.2019

  Seja Strokovnega telesa

12.04.2019

  Seja Strokovnega telesa

31.05.2019

  Ocenjevanje prijav

27.09.2019

  Seja strokovnega telesa

03.10.2019

  Seja Znanstvenega sveta agencije

14.10.2019

  Poziv KONC k prerazporeditvi sredstev

16.10.2019

  Seja Znanstvenega sveta agencije

18.11.2019

  Izdaja odločb MIZŠ

20.12.2019

  Objava rezultatov razpisa na spletni strani ARRS

30.12.2019

  Rok za vložitev tožbe na Upravno sodišče RS

30 dni po vročitvi odločbe MIZŠ
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano