Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2019

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega poziva

22.02.2019

  Zaključek javnega poziva

04.04.2019 ob 14:00

  Odpiranje prijav

08.04.2019

  Seja strokovnega telesa

12.04.2019

  Seja strokovnega telesa

31.05.2019

  Ocenjevanje prijav

27.09.2019

  Seja strokovnega telesa

03.10.2019

  Seja Znanstvenega sveta agencije

14.10.2019

  Poziv JRO k prerazporeditvi sredstev

16.10.2019

  Seja Znanstvenega sveta agencije

18.11.2019

  Obvestilo o izboru prijav (JRO)

22.11.2019

  Obvestilo o izboru prijav (JRO in KONC) - po izdaji odločb MIZŠ

23.12.2019 in 24.12.2019

  Objava rezultatov

30.12.2019

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po vročitvi individualnega obvestila

  Komisija za ugovore

17.02.2020

  Seja Upravnega odbora agencije

26.02.2020
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano