Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

28.03.2014

  Zaključek javnega razpisa

21.05.2014 ob 12.00

  Odpiranje vlog

26.05.2014

  Ocenjevanje vlog

21.11.2014

  Seje strokovnega telesa (predlog prednostnega seznama prijav)

26.11.2014

  Seja Znanstvenega sveta agencije

01.12. in 10.12.2014

  Sklep Znanstvenega sveta agencije

16.12.2014

  Izdaja in vročitev odločb o podelitvi koncesij (MIZŠ)

08.01.2015

  Objava rezultatov razpisa na spletni strani ARRS

16.01.2015

  Rok za vložitev tožbe na Upravno sodišče RS

30 dni po vročitvi odločbe
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano