Raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni poziv za predložitev raziskovalnih programov za naslednje obdobje financiranja in poročil o rezultatih raziskovalnih programov za obdobje 2009 - 2014

Razpis
  Okvirni datum

  Objava javnega poziva

28.03.2014

  Zaključek javnega poziva

21.05.2014 ob 12.00

  Odpiranje vlog

26.05.2014

  Ocenjevanje vlog

21.11.2014

  Seje strokovnega telesa (predlog prednostnega seznama prijav)

26.11.2014

  Seja Znanstvenega sveta agencije

01.12. in 10.12.2014

  Sklep Znanstvenega sveta agencije

16.12.2014

  Sklep direktorja agencije

18.12.2014

  Obvestilo prijaviteljem o rezultatih (izvajalci so JRO)

22.12.2014

  Obvestilo prijaviteljem o rezultatih (izvajalci so JRO in koncesionarji)

12.01.2015

  Objava rezultatov poziva na spletni strani ARRS

16.01.2015

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po vročitvi obvestila

  Komisija za ugovore

28.01.2015 in 20.02.2015

  Seja Upravnega odbora agencije

18.03.2015

  Rezultati ugovornega postopka

19.03.2015
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano