Raziskovalni programi

Novice, obvestila

Raziskave tematike SARS-CoV-2 (v nadaljevanju: COVID-19) v okviru raziskovalnih programov (dopolnjeno)

Vodje raziskovalnih programov lahko raziskovalni interes vsebinsko razširijo na neposredne ali posredne raziskave v povezavi s pandemijo COVID-19.

(Ljubljana, 26. 3. 2020) V skladu s sklepom Znanstvenega sveta agencije z dne 25. 3. 2020 vabimo vse programske skupine, ki lahko s svojim raziskovalnim delom prispevajo k reševanju problematike, povezane s pandemijo COVID-19, da, kjer je smiselno in mogoče, prilagodijo ali preusmerijo raziskave, ki so jih predložile ob zadnji prijavi za ocenjevanje raziskovalnih programov.

Vodje programskih skupin, ki bi preusmerile raziskave, pozivamo, da po elektronski pošti skrbnico programov na agenciji obvestijo o osnovnih smereh prilagojenih ali preusmerjenih raziskav, ki se bodo izvajale v obstoječem obsegu raziskovalnega programa. Ob ocenjevanju vmesnih poročil raziskovalnih programov bomo s tako spremenjeno tematiko raziskav seznanili ocenjevalce. Znanstveni svet agencije poziva vodje programskih skupin, naj bo prilagoditev ali preusmeritev raziskav premišljena.

Dopolnitev novice:

Agencija je dne 31. 3. 2020 o sklepu Znanstvenega sveta agencije po elektronski pošti seznanila vse vodje raziskovalnih programov, vključno z navodilom za pripravo pripravo programa dela raziskovalnega programa.

Skrbnici raziskovalnih programov sta:

Povezane novice: