Raziskovalni programi

Obrazci

ARRS-RPROG-VPETOST-K-A3/2022 - Obrazec za informativni izračun ocene A3 za habilitacijski postopek

Obrazec za informativni izračun ocene A3 objavljamo zaradi izraženega interesa univerzitetnih pedagoških sodelavcev za potrebe habilitacij.

 

  • Obrazec za informativni izračun ocene A3: