Ciljni raziskovalni programi

Razpisi in pozivi

Rokovnik - Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2020-II

Razpis
Pogosta vprašanja
  Okvirni datum

  Objava javnega razpisa

24.12.2020

  Zaključek javnega razpisa

25.01.2021 do 14. ure

  Odpiranje prijavnih vlog

27.01.2021

  Preverjanje pogojev

03.02.2021

  Seja programskega sveta CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri"

10.02.2021

  Ocenjevanje prijavnih vlog

od 12.02. do 22.02.2021

  Seja Programskega sveta CRP "Zagotovimo.si hrano za jutri"

03.03.2021

  Sklep o izboru projektov

marec 2021

  Obvestila prijaviteljem o prijavnih vlogah

marec 2021

  Rok za vložitev ugovorov

15 dni po prejemu obvestila
Legenda
Zaključeno
  V teku oz. naslednje na vrsti
  Načrtovano