Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Zakoni, predpisi, normativni akti > Veljavni akti > Višina financiranja
Zakoni, predpisi, normativni akti
Veljavni akti
Višina financiranja
      

Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012 in 15/14) se objavi

Cena ekvivalenta polne zaposlitve za leto 2015

  1. Za določitev pogodbenih vrednosti za leto 2015 se uporablja vrednost obračunske točke v višini 289,04 EUR ter število obračunskih točk za določitev povprečne cene ekvivalenta polne zaposlitve za izvajanje raziskovalnih oziroma infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/2011, 56/2012 in 15/2014).
     
  2. Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih in infrastrukturnih programov ter raziskovalnih projektov za leto 2015 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene ekvivalenta polne zaposlitve v EUR: 

2.1 RAZISKOVALNI PROGRAMI
 

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 32.725 32.725 32.725 32.725 32.725 32.725
PRISPEVKOV DELODAJALCA 5.270 5.270 5.270 5.270 5.270 5.270
BLAGA IN STORITEV 9.809 13.838 18.394 23.018 27.421 31.841
AMORTIZACIJE 2.771 5.185 8.772 11.645 14.603 17.561
SKUPAJ 50.575 57.018 65.161 72.658 80.019 87.397

 
2.2. RAZISKOVALNI PROJEKTI
 

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
PLAČ 29.393 29.393 29.393 29.393 29.393 29.393
PRISPEVKOV DELODAJALCA 4.726 4.726 4.726 4.726 4.726 4.726
BLAGA IN STORITEV 9.809 13.838 18.394 23.018 27.421 31.841
AMORTIZACIJE 2.771 5.185 8.772 11.645 14.603 17.561
SKUPAJ 46.699 53.142 61.285 68.782 76.143 83.521
 

2.3. RAZISKOVALNI PROJEKTI BREZ PLAČE
 

  vrednost izražena v EUR/FTE
KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV: A B C D E F
BLAGA IN STORITEV 9.809 13.838 18.394 23.018 27.421 31.841
AMORTIZACIJE 2.771 5.185 8.772 11.645 14.603 17.561
SKUPAJ 12.580 19.023 27.166 34.663 42.024 49.402
 

2.4. INFRASTRUKTURNI PROGRAMI
 

KATEGORIJA / ZA POKRIVANJE STROŠKOV vrednost izražena
v EUR/FTE
PLAČ 18.394
PRISPEVKOV DELODAJALCA 2.958
SKUPAJ 21.352

 
 

Številka: 410-3/2015-1
Ljubljana: 15.1.2015

prof. dr. József Györkös
Direktor ARRS

Stran ureja: Tanja Tomaževič Aničin Datum: 19.01.2015