Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Zakoni, predpisi, normativni akti > Veljavni akti > Višina financiranja
Zakoni, predpisi, normativni akti
Veljavni akti
Višina financiranja
Višina cene raziskovalne ure za leto 2007

Na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Uradni list RS, št. 74/2004, 32/2005 in 26/2006) ter v skladu s razpoložljivimi proračunskimi sredstvi izdajam naslednje
 

NAVODILO

I. RAZISKOVALNI PROGRAMI

Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih programov za leto 2007 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene raziskovalne ure v EUR:

 

   A  B  C  D
Plača 17,83 17,83 17,83 17,83
Davki in prispevki 3,71 3,71 3,71 3,71
Materialni stroški 4,97 7,01 9,32 11,66
Investicijsko vzdrževanje 1,31 2,43 4,12 5,47
SKUPAJ 27,82 30,98 34,98 38,67

 

II.  RAZISKOVALNI PROJEKTI

Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju raziskovalnih projektov za leto 2007 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene raziskovalne ure v EUR:

 

   A  B  C  D
Plača 15,56 15,56 15,56 15,56
Davki in prispevki 3,24 3,24 3,24 3,24
Materialni stroški 4,97 7,01 9,32 11,66
Investicijsko vzdrževanje 1,31 2,43 4,12 5,47
SKUPAJ 25,08 28,24 32,24 35,93

 
Višina cene raziskovane ure brez plače v EUR za posamezne cenovne kategorije raziskovalnih projektov je naslednja:

 

   A  B  C  D
Materialni stroški 4,97 7,01 9,32 11,66
Investicijsko vzdrževanje 1,31 2,43 4,12 5,47
SKUPAJ 6,28 9,44 13,44 17,13

 

III.  INFRASTRUKTURNI PROGRAMI

Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju infrastrukturnih programov za leto 2007 se pri določitvi obsega sredstev upošteva za posamezne cenovne kategorije naslednja višina cene raziskovalne ure v EUR:

 

   A  B  C  D
Plača 10,93 10,93 10,93 10,93
Davki in prispevki 2,01 2,01 2,01 2,01
SKUPAJ 12,94 12,94 12,94 12,94

 

Številka: 410-2/2007-1
Ljubljana: 19.01.2007

dr. Franci Demšar
direktor

Stran ureja: Tanja Tomaževič Aničin Datum: 23.01.2007