Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Zakoni, predpisi, normativni akti > Veljavni akti > Višina financiranja
Zakoni, predpisi, normativni akti
Veljavni akti
Višina financiranja
Leto 2004

V skladu s Sklepom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Ur.l. RS, št. 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98), na podlagi Pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programov dela JRO (Ur.l. RS, št. 52/98, 67/98, 72/98 in 47/03), Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 48/03), Pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 21/01 in 38/02) in v skladu s proračunskimi sredstvi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za leto 2004, izdajam naslednje
 

NAVODILO
 

I. RAZISKOVALNI PROGRAMI

Za pripravo pogodb o izvajanju in financiranju raziskovalnih programov se pri določitvi cene raziskovalne ure za leto 2004 upošteva povprečni količnik vseh raziskovalcev v programskih skupinah. Višina cene raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije raziskovalnih programov je naslednja:
 

   A  B  C  D
plača  3.971,88  3.971,88  3.971,88  3.971,88
davki  949,41  949,41  949,41  949,41
mat. stroški  1.108,47  1.562,22  2.075,70  2.598,09
inv. vzd.  291,39  540,21  919,71  1.219,02
SKUPAJ  6.321,15  7.023,72  7.916,7  8.738,4

 

II.  RAZISKOVALNI PROJEKTI

Za pripravo pogodb in aneksov k pogodbam o izvajanju in financiranju projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja se pri določitvi cene raziskovalne ure za leto 2004 upošteva povprečni količnik vseh raziskovalcev v projektnih skupinah.  Višina cene raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije raziskovalnih projektov je naslednja:

 

   A  B  C  D
plača  3.466,65  3.466,65  3.466,65  3.466,65
davki  828,63  828,63  828,63  828,63
mat. stroški  1.108,47  1.562,22  2.075,70  2.598,09
inv. vzd.  291,39  540,21  919,71  1.219,02
SKUPAJ  5.695,14  6.397,71  7.290,69  8.112,39

 

Višina cene raziskovalne ure brez plače za posamezne cenovne kategorije raziskovalnih projektov je naslednja:

 

   A  B  C  D
mat. stroški  1.108,47  1.562,22  2.075,70  2.598,09
inv. vzd.  291,39  540,21  919,71  1.219,02
SKUPAJ  1.399,86  2.102,43  2.995,41  3.817,11

 

Ljubljana, dne 29.1.2004


Dr. Slavko Gaber
Minister

Stran ureja: Tanja Tomaževič Aničin Datum: 07.01.2005