Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Zakoni, predpisi, normativni akti > Veljavni akti > Višina financiranja
Zakoni, predpisi, normativni akti
Veljavni akti
Višina financiranja
Leto 2003

V skladu s Sklepom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Ur.l. RS, št. 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98), na podlagi Pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programov dela JRO (Ur.l. RS, št. 52/98, 67/98 in 72/98) in v skladu s proračunskimi sredstvi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za leto 2003, izdajam naslednje


 

NAVODILO
 

I. RAZISKOVALNI PROGRAMI

Za pripravo aneksov k pogodbam o financiranju raziskovalnih programov, ki jih izvajajo programske skupine v JRO se pri določitvi cene raziskovalne ure za leto 2003 upošteva povprečni količnik raziskovalcev, ki so uvrščeni na sistemizirano plačano delovno mesto v raziskovalnih programov. Višina cene raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije programov je naslednja:


 

   A  B  C  D
plače 3.923,60 3.923,60 3.923,60 3.923,60
davki 937,75 937,75 937,75 937,75
stroški 1.049,80 1.479,50 1.965,54 2.460,20
inv. vzd. 276,06 511,60 871,23 1.154,50
URA SIT 6.187,21 6.852,45 7.698,12 8.476,05

 

II.  RAZISKOVALNI PROJEKTI

Za pripravo aneksov k pogodbam za projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja se pri določitvi cene raziskovalne ure za leto 2003 upošteva povprečni količnik vseh raziskovalcev vključenih v vse raziskovalne projekte financirane iz proračuna RS. Višina cene raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije projektov je naslednja:

 

   A  B  C  D
plače  3.424,60 3.424,60 3.424,60 3.424,60
davki  818,50 818,50 818,50 818,50
stroški  1.049,80 1.479,50 1.965,54 2.460,20
inv. vzd.  276,06 511,60 871,23 1.154,50
URA SIT  5.568,96  6.234,20  7.079,87  7.857,80

 

III. USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI

Za izplačila ustanoviteljskih obveznosti se v letu 2003 za ceno raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije uporabljajo naslednje vrednosti:

a) JRZ

 

   A  B  C  D
kolek. pog 287,73 287,73 287,73 287,73
inf. režija 695,90 997,93 1.236,43 1.470,93
upr. in vod. 401,24 486,92 527,37 542,61
inv. vzd.. 30,43 56,52 93,97 124,43
URA SIT 1.415,30 1.829,10 2.145,50 2.425,70


b) UNI

 

   A  B  C  D
kolek. pog 287,73 287,73 287,73 287,73
inf. režija 695,90 997,93 1.236,43 1.470,93
URA SIT 983,63 1.285,66 1.524,16 1.758,66

 

 

Ljubljana, dne 13.1.2003


Dr. Slavko Gaber
Minister

Stran ureja: Tanja Tomaževič Aničin Datum: 13.01.2003