Iskanje    Kazalo    Novo    O agenciji    e-pošta   
 
   
Domov
 > Zakoni, predpisi, normativni akti > Veljavni akti > Višina financiranja
Zakoni, predpisi, normativni akti
Veljavni akti
Višina financiranja
Leto 2002

V skladu s Sklepom o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa (Ur.l. RS, št. 16/94, 63/97, 87/97 in 49/98), na podlagi Pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programov dela JRO (Ur.l. RS, št. 52/98, 67/98 in 72/98) in v skladu s proračunskimi sredstvi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za leto 2002, izdajam naslednje

 


 

NAVODILO
 

I. RAZISKOVALNI PROGRAMI

Za pripravo aneksov k pogodbam o financiranju raziskovalnih programov, ki jih izvajajo programske skupine v JRO, pri katerih sodelujejo raziskovalci z doktoratom znanosti se pri določitvi cene raziskovalne ure za leto 2002 upošteva povprečni količnik za raziskovalce z doktoratom znanosti. Višina cene raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije programov je naslednja:
 

   A  B  C  D
plače 3.503,97 3.503,97 3.503,97 3.503,97
davki 866,32 866,32 866,32 866,32
stroški 938,83 1.323,30 1.757,77 2.200,10
inv. vzd. 246,88 457,41 779,41 1.032,61
URA SIT 5.556,00 6.151,00 6.907,20 7.603,00

 

II.  RAZISKOVALNI PROJEKTI

Za pripravo aneksov k pogodbam za projekte temeljnega in aplikativnega raziskovanja se pri določitvi cene raziskovalne ure za leto 2002 upošteva povprečni količnik vseh raziskovalcev vključenih v projekte financirane iz proračuna RS. Višina cene raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije projektov je naslednja:

 

   A  B  C  D
plače 3.154,64 3.154,64 3.154,64 3.154,64
davki 779,95 779,95 779,95 779,95
stroški 938,83 1.323,30 1.757,77 2.200,10
inv. vzd. 246,88 457,41 779,14 1.032,61
URA SIT 5.120,30 5.715,30 6.471,50 7.167,30

 

III. USTANOVITELJSKE OBVEZNOSTI

Za izplačila ustanoviteljskih obveznosti se v letu 2002 za ceno raziskovalne ure za posamezne cenovne kategorije uporabljajo naslednje vrednosti:

a) JRZ

 

   A  B  C  D
kolek. pog 261,00 261,00 261,00 261,00
inf. režija 631,10 905,00 1.121,30 1.333,90
upr. in vod. 363,90 441,60 478,20 491,90
inv. vzd. 27,50 51,20 85,20 112,90
URA SIT 1.283,50 1.658,80 1.945,70 2.199,70


b) UNI

 

   A  B  C  D
kolek. pog 261,00 261,00 261,00 261,00
inf. režija 631,10 905,00 1.121,30 1.333,90
URA SIT 892,10 1.166,00 1.382,30 1.594,90

 

 

Ljubljana, dne 31.1.2002


Dr. Lucija Čok
Ministrica

Stran ureja: Tanja Tomaževič Aničin Datum: 14.05.2002